|

کلسی بور (Calcibor)

کلسی بور (Calcibor)

نام برند : میل اگرو

 

ویژگی‌ها و مزایا
کلسی بور Calcibor نوعی کود مایع اختصاصی با غلظت بالای کلسیم و بور است که به آسانی جذب گیاهان شده و در درون گیاه انتقال پیدا می‌کند. همگرایی و رابطه مثبت بین کلسیم و بور موجب افزایش جذب و انتقال کلسیم به قسمت‌هایی از گیاه که نیاز بالایی به این عنصر دارند، می‌گردد. کلسی بور اثرات بیولوژیکی بالایی دارد و قابل استفاده در کشاورزی ارگانیک بصورت محلول‌پاشی و یا سیستم آبیاری قطره‌ای است.
با توجه به وجود عنصر روی و بور کاربرد این کود باعث افزایش فرایند گلدهی و تشکیل میوه، کاهش ریزش گل و میوه، در نهایت افزایش کیفیت و استحکام بافت میوه و بهبود خاصیت انبارداری می‌گردد.
احتیاط و هشدارها
در صورت اختلاط با سایر سموم و کودها، ابتدا تست اختلاط انجام شود.
بسته بندی: بطری 1 لیتری