|

کلکس (Kalex)

نام برند : میل اگرو

 

ویژگی‌ها و مزایا
کلکس حاوی فسفر و پتاسیم به شکل فسفیت پتاسیم است که باعث افزایش گلدهی، کیفیت و رنگ پذیری میوه و تقویت سیستم ریشه می‌گردد. کلکس از طریق تولید مواد دفاعی طبیعی (فیتوالکسین‌ها) مقاومت گیاهان به عوامل بیماری‌زای خارجی را افزایش و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های مصرفی می‌شود. این ترکیب بصورت آبیاری قطره‌ای و محلول‌پاشی قابل استفاده است. برای کلیه محصولات زراعی و باغی، گلخانه‌ای و سبزی و صیفی توصیه می‌گردد.
احتیاط و هشدارها
از اختلاط با ترکیبات قلیایی، کلسیم، روغن‌های معدنی، گوگرد و ترکیبات مسی خودداری گردد.
بسته بندی: بطری 1 لیتری