|

اسید هیومیک

نام برند : فلورا

 

ویژگی‌ها
- قابل استفاده برای کلیه گیاهان زراعی و باغی
- قابل اختلاط با اکثر سموم و کودها
مزایای مصرف
- افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس‌های خشکسالی و شوری
- افزایش جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر
- افزایش رشد ریشه، ‌تنفس ریشه و ریشه‌زایی
- افزایش تهویه خاک
- تبدیل فرم نامحلول عناصر غذایی به فرم محلول و قابل جذب
- رشد اندام هوایی گیاه
- به تعویق انداختن اثرات بیماری‌زایی قارچ‌ها
بسته بندی: گالن ۵ و ۲٠ لیتری

توجه: با ترکیبات حاوی نیترات کلسیم یا کلرید کلسیم مخلوط نشود