|

کود مخصوص زعفران

کود مخصوص زعفران

نام برند : فلورا

کود مخصوص زعفران و ویژگی های آن
کود مخصوص زعفران کاملا قابل حل در آب می باشد.
- این نوع کود حاوی مقادیر بالای اسید آمینه است.
- کود زعفران حاوی ترکیبات مناسب برای زعفران است.
- کود مخصوص زعفران فاقد کلراست.

مزایای مصرف کود مخصوص زعفران

- کود مخصوص زعفران افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول را در پی دارد.
- افزایش کیفیت کلاله زعفران در اثر وجود مواد ریزمغذی در کود مخصوص زعفران در پی استفاده از آن پدید می آید.
- یکی دیگر ار تاثیرات استفاده از کود مخصوص زعفران مقاوم سازی گیاه در مقابل انواع تنش‌های محیطی است.
- ذخیره‌ سازی مواد غذایی در پیاز زعفران از دیگر تاثیرات مثبت استفاده از این کود می باشد.

- استفاده از کود مخصوص زعفران باعث افزایش گلدهی می‌گردد.

- تقویت گیاه بعد از برداشت گل و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول سال بعد
بسته بندی کود مخصوص زعفران: 1 کیلوگرمی