|

نقش و اهمیت اسید آمینه در گیاهان

نقش و اهمیت اسید آمینه در گیاهان

نقش و اهمیت اسید آمینه در گیاهان

اسیدهای آمینه محرک‌های زیستی هستند که اثرات مثبتی بر گیاهان، رشد ریشه و عملکرد و کاهش صدمات ناشی از تنش‌های زیستی دارند. اسمولیت‌هایی با وزن مولکولی کم، مانند گلایسین، پرولین و دیگر اسیدهای آمینه، اسیدهای آلی، برای حفظ وظایف سلولی تحت شرایط خشکی بسیار مهم هستند.

اسیدهای آمینه پیش ساز و از اجزای تشکیل دهنده پروتئین‌ها هستند، که برای تحرک رشد سلول بسیار مهم‌اند. اسیدهای آمینه حاوی هر دو اسید و گروه‌های پایه بوده و بعنوان بافر عمل کرده و از این طریق به حفظ pH مطلوب درون سلول گیاه کمک می‌کنند. چند فرضیه در خصوص نقش اسیدهای آمینه در رشد گیاه مطرح شده است. شواهد موجود حاکی از آن است که مسیرهای جایگزین برای تولید IAA در گیاهان، همه از اسیدهای آمینه شروع می‌شوند. اسیدهای آمینه آزاد (L) طبیعی عموما در سلول‌های جانوری و گیاهی مشاهده می‌شوند. ایزومر نوع D اسید آمینه ممکن است در دیواره سلولی میکروارگانیسم‌ها مانند Tryocidine, Gramicidin, Actinomycin D یافت شوند.

برای مشاهده کامل متن بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل ضمیمه