|

بررسی اثر کود پتاس مایع 42 درصد شرکت آتیه سازان ماه نشان بر روی رنگ‌آوری سیب

بررسی اثر کود پتاس مایع 42 درصد شرکت آتیه سازان ماه نشان بر روی رنگ‌آوری سیب

بررسی اثر کود پتاس مایع 42 درصد شرکت آتیه سازان ماه نشان بر روی رنگ‌آوری سیب

 

چکیده

یکنواختی و شدت رنگ قرمز پوست میوه سیب در بهبود کیفیت و بازارپسندی میوه نقش بسزایی دارد. آنتوسیانین‌، عامل اصلی رنگ قرمز پوست میوه سیب است. گزارش برخی از پژوهش‌ها حاکی از آن است که پتاسیم باعث افزایش رنگ قرمز میوه سیب می‌شود. بر این اساس به منظور بررسی اثر کود پتاسیم 42 درصد شرکت آتیه سازان ماه نشان بر روی رنگ آوری و کیفیت سیب گلاب، در یکی از باغ‌های شهرستان دماوند تعدادی درخت بر روی یک ردیف که از شرایط کاملا یکسانی برخوردار بودند انتخاب و بر روی تعداد 5 درخت بصورت تصادفی با کود پتاسیم 42 درصد به نسبت 3 لیتر در هزار محلول‌پاشی صورت گرفت، بقیه درختان بعنوان شاهد (فاقد محلول‌پاشی) در نظر گرفته شدند. نتایج حاکی از آن بود که محلول‌پاشی با کود پتاس 42 درصد باعث افزایش رنگ‌آوری، کیفیت میوه و اندازه میوه در مقایسه با درختان شاهد گردید که از این حیث از اختلاف معنی‌داری برخوردار بودند.

کلمات کلیدی: پتاسیم 42 درصد، سیب گلاب، رنگ آوری، کیفیت میوه، شرکت آتیه سازان ماه نشان

برای مشاهده کامل متن بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل ضمیمه