|

گوگرد و نقش آن در کشاورزی

گوگرد و نقش آن در کشاورزی

گوگرد و نقش آن در کشاورزی

 

چکیده

کمبود گوگرد در سراسر جهان افزایش یافته است چون میزان گوگردی که به خاک اضافه می‌شود کم و میزان گوگرد زیادی از آن خارج می‌شود. این امر باعث کاهش عملکرد بسیاری از محصولات شده است. هدف از مدیریت سیستم‌های تغذیه‌ای خاک و محصولات اینست که مقدار عناصر غذایی قابل دسترس برای رشد گیاهان به مقدار کافی وجود داشته باشد نه بیشتر. کاربرد زیادی عناصر غذایی نه تنها غیر موثر بوده بلکه می‌تواند اثرات منفی بر محیط زیست داشته باشند. بنابراین آگاهی از عوامل محدود کننده قابلیت دسترسی گوگرد برای محصولات و همچنین منابع موجود برای از بین بردن این عوامل محدود کننده از اهمیت برخوردار است. گوگرد برای رشد گیاهان ضروری می‌باشد و نیاز گیاهان به گوگرد به میزان دسترسی آنها به ازت و نرخ رشدی گیاه بستگی دارد و ..........

برای مشاهده کامل متن بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل ضمیمه